PRIVACY POLICY


Bescherming persoonsgegevens

Het Enkhuizer Sport Centrum hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Enkhuizer Sport Centrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
   zijn verstrekt;

-  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke
   minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-  vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
   verwerking van jouw persoonsgegevens;

-  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
   beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;

-  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
   uitvoering van deze doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen
  wijzen en deze respecteren.

Als Enkhuizer Sport Centrum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@enkhuizersportcentrum.nl.

Strak de zomer in

Strak de zomer in

Je winterkilo's nog niet helemaal kwijt? Start nu met BodySupport en ga fit en slank de zomer in!

Pinksteren

Pinksteren

Op 1e en 2e pinksterdag (zo 20 en ma 21 mei) zijn wij gesloten. Gemiste trainingen mogen uiteraard worden ingehaald.

Heels

Heels

Leer stijlvol lopen en dansen op hakken, vanaf vrijdag 4 mei 20:30 - 21:30 uur